ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
dot
bulletประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
dot
ข้อเรียกร้องประจำปี
dot
bulletข้อเรียกร้องประจำปี
dot
ข้อตกลงร่วม
dot
dot
แถลงการณ์
dot
bulletแถลงการณ์ปี 2556
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าว 2557
bulletจดหมายข่่าว 2556
bulletจดหมายข่าว 2555
dot
กลุ่มสหภาพ
dot
dot
หนังสือออกที่สำคัญ
dot
dot
เวปลิ้งค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ยินดีต้อนรับ

 

ประกาศ

สร.ผธก. ได้จดทะเบียนกรรมการ สร.ผธก เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่งเอกสารแจ้งการจดทะเบียนกรรมการ ครบ 21 คน

 ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๑๖๖๒ ลว.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ 

ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๐๖๕๖ ลว.๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2555.pdf click
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2556.pdf 
click

    

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557

โรงแรม เวียงใต้

 

42 ถนนตานี บางลำพู พระนคร กรุงเทพมหานคร.

------------------------------------

 

สร.ผธก.ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี 2557

และ เจรจานัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  

                             

        

        

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่ :  เลขที่ 9 เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวง : เทพศิรินทร์
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์ : 10100
โทร :  02 623 2772    แฟ๊กซ์ :  02 623 2772