ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
dot
bulletประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
bulletประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
dot
ข้อเรียกร้องประจำปี
dot
bulletข้อเรียกร้องประจำปี 2542 - 2558
dot
ข้อตกลงร่วม
dot
dot
แถลงการณ์
dot
bulletแถลงการณ์ปี 2556
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าว 2558
bulletจดหมายข่าว 2557
bulletจดหมายข่่าว 2556
bulletจดหมายข่าว 2555
dot
กลุ่มสหภาพ
dot
dot
หนังสือออกที่สำคัญ
dot
dot
เวปลิ้งค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ยินดีต้อนรับ

 "ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรม เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

 

 

ประกาศ

สร.ผธก. ได้จดทะเบียนกรรมการ สร.ผธก เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่งเอกสารแจ้งการจดทะเบียนกรรมการ ครบ 21 คน

 ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๑๖๖๒ ลว.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ 

ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๐๖๕๖ ลว.๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2555.pdf click
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2556.pdf 
click

 

    

จดหมายข่าว 5/2558                                                                25  พฤษภาคม 2558 

“ เงินช่วยเหลือพิเศษ 3,500.- บาท

เรียน   เพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ และเพื่อนพนักงานทุกท่าน

 

จากข้อเรียกร้องประจำปี 2557 ข้อ 7 ให้ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการทำงานในห้างฯ หรือ Micro Branch  สำหรับพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาฯ  นั้น

แม้การเจรจาจะบรรลุผลสำเร็จ และลงนามข้อตกลงร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 แต่ยังไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมฯ แต่อย่างใด  ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร   และได้รับการสอบถามจากเพื่อนสมาชิกและเพื่อนพนักงานตลอดเวลา

สร.ผธก.มิได้นิ่งนอนใจแต่ประการใด ได้ติดตามทวงถามจากผู้แทนธนาคารเสมอมาเช่นกัน  ทำให้ทราบว่ากระบวนการจ่ายเงินต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบงานให้รองรับ และที่สำคัญก็คือ การจัดสรรอัตรากำลัง / โยกย้ายพนักงานให้ประจำตำแหน่ง / ประจำสาขาให้ถูกต้อง

บัดนี้ ได้รับการยืนยันจากผู้แทนธนาคารว่า กระบวนการต่าง ๆ ได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่พนักงานซึ่งทำงานในสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน   และผู้จัดการสาขาที่เปิดให้บริการลูกค้า 7 วัน  (ไม่รวมผู้จัดการสาขาทั่วไปซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน)  ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 จึงเรียนมาเพื่อเพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ และเพื่อนพนักงานทุกท่านได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน 

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ

สำนักงานฯ  โทร/โทรสาร  02 - 6232772   www. BBMU.ORG 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่ :  เลขที่ 9 เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวง : เทพศิรินทร์
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์ : 10100
โทร :  02 623 2772    แฟ๊กซ์ :  02 623 2772